शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था – दुर्ग | प्रशिक्षण और नियुक्ति
क्र. उद्योग का नाम पता
1 मेसर्स टॉप वर्थ स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, रसमडा, दुर्ग
2 मेसर्स जयश्री सोल्वेक्स (आयल मिल) बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, रसमडा, दुर्ग
3 मेसर्स कत्यानी स्टील प्राइवेट लिमिटेड 7 & 12 बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, रसमडा, दुर्ग
4 जे. डी. फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड 46-47, बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, रसमडा, दुर्ग
5 मेसर्स कुनाल पाईपस 6&40, बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, रसमडा, दुर्ग
6 मेसर्स बालाजी इंडरत्रिस बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, रसमडा, दुर्ग
7 मेसर्स जयका ऑटोमोबाएल्स & फिन. प्राइवेट लिमिटेड जी. इ. रोड, अंजोरा, दुर्ग
8 मेसर्स लक्ष्मी वेंचर्स इंडिया जी. इ. रोड, टेड़ेसरा, राजनंदगांव
9 मेसर्स विक्रांत रोपेस & प्राइवेट लिमिटेड जी. इ. रोड, टेड़ेसरा, राजनंदगांव
10 मेसर्स पि. एस. एस. टी. (ब्लैक & गल्वानिसेद पि. एस. स्टील टूबस लिमिटेड इंडसट्रीयल एस्टेट) टेड़ेसरा राजनंदगांव
11 मेसर्स संगम फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंडसट्रीयल एस्टेट 28, टेड़ेसरा राजनंदगांव
12 मेसर्स ओरिएअन्त इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, इंडसट्रीयल एस्टेट टेड़ेसरा राजनंदगांव
13 मेसर्स साईं क्हेमिकल प्राइवेट लिमिटेड, इंडसट्रीयल एस्टेट टेड़ेसरा राजनंदगांव
14 मेसर्स ब्रहस्पति इरोण & स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इंडसट्रीयल एस्टेट प्लाट नों. 77 to 108, बोरई, औद्योगिक विकास केंद्र, रसमडा, दुर्ग
15 मेसर्स रायपुर स्टील & पॉवर प्राइवेट लिमिटेड बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, रसमडा, दुर्ग
16 मेसर्स वंदना इंटरप्रिज़ेस आदर्श नगर, दुर्ग